Mature

Thể loại dành cho lứa tuổi 17+ bao gồm các pha bạo lực, máu me, chém giết, tình dục ở mức độ vừa

HOT Training With The Demon King

5
Thông báo Tháng Mười Hai 15, 2021
Chapter 4.2 Tháng Mười Một 21, 2021

HOT Sự trở về của anh hùng cứu thế

5
chapter 4 Tháng Bảy 14, 2021
chapter 3 Tháng Bảy 14, 2021

HOT Tôi Đã Trở Thành Mẹ Của Nam Chính

4.3
Chapter 90 Tháng Bảy 7, 2021
Chapter 89 Tháng Bảy 7, 2021

Gia Tộc Điệp Viên Yozakura

5
Chapter 36 Tháng Sáu 16, 2021
Chapter 35 Tháng Sáu 16, 2021

Issak

0
Chapter 28 Tháng Sáu 3, 2021
Chapter 27 Tháng Năm 17, 2021

Pygmalion

0
Chapter 19 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 18 Tháng Năm 17, 2021

Gyakusatsu Kikan

0
Chapter 12 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 11 Tháng Năm 17, 2021