Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Manhua Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

4
Chapter 677 Tháng Một 14, 2022
Chapter 676 Tháng Một 9, 2022

Manhwa Đây Là Cuộc Hôn Nhân Lừa Đảo

4.4
Chapter 18.2 Tháng Một 14, 2022
Chapter 17.2 Tháng Mười Hai 30, 2021

Manhwa Lily Tàn Bạo

3
Chapter 14.5 Tháng Một 14, 2022
Chapter 14 Tháng Một 14, 2022

Manhua Công Tước Bạch Long

0
Chapter 23 Tháng Một 14, 2022
Chapter 22 Tháng Một 8, 2022